Hiến team 100 triệu EP và cái kết bất ngờ

Đức Hồng | 29/04/2016 17:05

Hãy xem người chơi này nhận được gì sau khi hiến vào team 100 triệu EP nhé!


(0) Bình luận
Hiến team 100 triệu EP và cái kết bất ngờ