[Guide] Final Fantasy VII: Hướng dẫn cách kiếm Gil

Phụng Sồ | 11/04/2017 22:00

Gil là đơn vị tiền tệ trong Final Fantasy VII đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dưới đây là hai cách kiếm tiền nhanh trong FFVII.

Có hai cách kiếm tiền chính trong Final Fantasy VII là dùng phương pháp bình thường và Cheats.

Cách thông thường

Bán All Materia đã luyện max cấp (Mastered) cho shop, mỗi viên giá 1.400.000 Gil. Materia mới được sinh ra khi cái cũ max cấp, nên bạn chỉ việc luyện xoay vòng liên tục mà không lãng phí AP.

Một số nơi kiếm All Materia:

- Sector 7 Slums gần quán bar 7th Heaven nơi chiêu mộ Tifa

- Shinra Building tầng 63 sau khi đổi thưởng

- Cargo Ship sau khi Yuffie rời đi

- Dường dưới ở Mount Nibel

- Điểm ra của Great Glacier

Cách cheat

Sử dụng W-Item Materia để nhân bản (duplicate) item lên x99 và bán nó đi. W-Item Materia kiếm được ở lần quay lại Midgar hoặc đào ở Bone Village.

Cách làm:

Bước 1: Trang bị W-Item cho một nhân vật bất kỳ và vào trận.

Bước 2: Chọn thực hiện W-Item từ nhân vật đã trang bị Materia này.

Bước 3: Ở lần dùng item đầu tiên, chọn dùng item cùi (bình máu, giải độc...).

Bước 4: Ở lần dùng item thứ hai, chọn item muốn nhân bản nhưng Cancel (không dùng). Item sẽ được thêm vào Hòm đồ của người chơi. Lặp lại cho đến khi đủ x99 item.

Lưu ý: cách làm này chỉ thực hiện với các item có thể chọn được trong lúc chiến đấu.


(0) Bình luận
[Guide] Final Fantasy VII: Hướng dẫn cách kiếm Gil