Đố các bạn biết Shaco làm thế nào để giết ngược đối thủ trong pha này?

dan | 02/06/2016 17:02

pinkward lại một lần nữa thể hiện sự bá đạo trong từng hạt gạo của mình khi chỉ dùng 20hp có thể làm thịt đối phương trang bị đầy đủ mắt tím và máy quét.


(0) Bình luận
Đố các bạn biết Shaco làm thế nào để giết ngược đối thủ trong pha này?