Đố các bạn biết làm thế nào để Jhin thoát được trong tình huống chết mười mươi này?

dan | 04/10/2016 16:00

Bị truy đuổi bởi sói Warwick và đồng đội của hắn, gã chân ngắn Jhin phải làm thế nào để không bị tiễn về Bệ Đá Cổ bằng đường hàng không?


(0) Bình luận
Đố các bạn biết làm thế nào để Jhin thoát được trong tình huống chết mười mươi này?