[Cheats] Tất tần tật các mã gian lận trong Grand Theft Auto: Vice City

Phụng Sồ | 12/04/2017 22:00

GTA: Vice City là tựa game cũ mà hay kinh điển vẫn được nhiều người hoài cổ tìm đến. Vậy bạn đã biết những mã cheat để chơi game vui hơn chưa?

GTA: Vice City là bản mở rộng của GTAIII, đây là hai phiên bản độc lập về mã cheat, vì thế nếu bạn muốn biết mã cheat của GTAIII, vui lòng xem bài viết khác.

Thao tác sau trong lúc chơi (không pause) để cheat

Phải, R1, Lên, L2, L2, Trái, R1 ,L1, R1, R1: Toàn bộ đèn giao thông là màu xanh

Tam giác, L1, Tam giác, R2, Vuông, L1, L1: Tất cả các phương tiện đều tàng hình (trừ xe máy)

R1, R2, L1, R2, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Phải, Lên: Mở khóa toàn bộ vũ khí loại 1

R1, R2, L1, R2, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Xuống, Trái: Mở khóa toàn bộ vũ khí loại 2

R1, R2, L1, R2, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Xuống, Xuống: Mở khóa toàn bộ vũ khí loại 3

R1, R2, L1, X, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Phải, Lên: Mã xin giáp

O, L2, Lên, R1, Trái, X, R1, L1, Trái, O: Mở khóa xe đen

R2, L2, R1, L1, L2, R2, Vuông, Tam giác, O, Tam giác, L2, L1: Xe nổ tung

Phải, Phải, Trái, Lên, L1, L2, L, Lên, Xuống, Phải: Đổi quần áo

Phải, L1, O, L2, Trái, X, R1, L1, L1, X: Gái cầm súng

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Tam giác: Trời mưa

Phải, L2, Xuống, R1, Trái, Trái, R1, L1, L2, L1: Tự tử

O, X, L1, L1, R2, X, X, O, Tam giác: Gọi gái

Tam giác, Lên, Phải, Xuống, L2, L1, Vuông: Đi nhanh

Phải, R2, O, R1, L2, Xuống, L1, R1: Xe bay

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X: Sương mù

Phải, L1, O, L2, Trái, X, R1, L1, L1, X: Rơi vũ khí

R1, R2, L1, O, Trái, Xuống, Phải, Lên, Trái, Xuống, Phải, Lên: Mã gọi máu

R2, O, Lên, L1, Phải, R1, Phải, Lên, Vuông, Tam giác: Du thuyền

Phải, R2, O, R1, L2, Vuông, R1, R2: Xe bơi

R1, R1, O, R2, Lên, Xuống, Lên, Xuống, Lên, Xuống: Giảm cấp độ bị truy nã

R2, O, R1, L2, Trái, R1, L1, R2, L2: Xe điên

R2, O, Lên, L1, Phải, R1, Phải, Lên, Vuông, Tam giác: Đo mức độ nổi tiếng

Xuống, Lên, Lên, Lên, X, R2, R1, L2, L2: Người điên (không tắt được)

Xuống, Trái, Lên, Trái, X, R2, R1, L2, L1: Bạo loạn (không tắt được)

R2, R1, X, Tam giác, X, Tam giác, Lên, Xuống: Người điên có vũ khí

Tam giác, R1, R1, Trái, R1, L1, R2, L1: Lái xe dễ

O, L1, Xuống, L2, Left, X, R1, L1, Right, O: Xe màu hồng

O, R2, Xuống, R1, Trái, Phải, R1, L1, X, L2: Nhập vai nhân vật Candy Suxxx

R1, O, R2, L1, R, R1, L1, X, R2: Nhập vai nhân vật Hilary King

Phải, L1, Lên, L2, L1, Phải, R1, L1, X, R1: Nhập vai nhân vật Ken Rosenberg

O, L2, Trái, X, R1, L1, X, L1: Nhập vai nhân vật Lance Vance

Xuống, L1, Xuống, L2, Trái, X, R1, L1, X, X: Nhập vai nhân vật võ sĩ 1

R1, L2, R2, L1, Phải, R2, Trái, X, Vuông, L1: Nhập vai nhân vật võ sĩ 2

R2, L1, Lên, L1, Phải, R1, Phải, Lên, O, Tam giác: Nhập vai Mercedes

Phải, R1, Lên, R2, L1, Phải, R1, L1, Phải, O: Nhập vai nhân vật Phil Cassady

L1, L2, R1, R2, Xuống, L1, R2, L2: Nhập vai nhân vật Ricardo Diaz

O, L1, O, L2, Trái, X, R1, L1, X, X: Nhâp vai nhân vật Sonny Forelli

R1, R1, O, R2, Trái, Phải, Trái, Phải, Trái, Phải: Tăng mức độ truy nã

Tam giác, Lên, Phải, Xuống, Vuông, R2, R1: Chậm lại

Lên, Phải, Phải, L1, Phải, Lên, Vuông, L2: Gọi ra một chiếc Boodring Banger

Xuống, R1, O, L2, L2, X, R1, L1, L, L: Gọi ra một chiếc Bloodring Racer

O, L1, Lên, R1, L2, X, R1, L1, O, X: Gọi ra một chiếc Caddie

R1, O, R2, Phải, L1, L2, X, X, Vuông, R1: Gọi ra một chiếc Hotring Racer #1

R2, L1, O, Phải, L1, R1, Phải, Lên, O, R2: Gọi ra một chiếcHotring Racer #2

R2, Lên, L2, Trái, Trái, R1, L1, O, Phải: Gọi ra một chiếc Fist Limo

O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Tam giác, O, Tam giác: Gọi ra một chiếc Rhino

Xuống, R2, Xuống, R1, L2, Trái, R1, L1, Trái, Phải: Gọi ra một chiếc Romero's Hearse

Phải, L2, Xuống, L2, L2, X, R1, L1, O, Trái: Gọi ra một chiếc Sabre Turbo

O, R1, O, R1, Trái, Trái, R1, L1, O, Phải: Gọi ra một chiếc Trashmaster

R2, L1, O, Phải, L1, R1, Phải, Lên, O, R2: Gọi ra một chiếc Hot Ring Racer

O, O, L1, Vuông, L1, Vuông, Vuông, Vuông, L1, Tam giác, O, Tam giác: Tăng thời gian

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, O: Trời bão

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Tam giác: Trời nắng

R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Vuông: Mây mù

R1, X, Tam giác, Phải, R2, Square, Lên, Xuống, Vuông: Xe cổ

Bài liên quan
Đọc tiếp

(0) Bình luận
[Cheats] Tất tần tật các mã gian lận trong Grand Theft Auto: Vice City