Các bạn đã từng hưng phấn khi cầm Rengar max AP nhào vào đối thủ giống thế này chưa?

dan | 31/05/2016 17:30

Rengar có thể lên full Ap và "1 nhảy - 1 mạng" bất kỳ thành viên nào của đối thủ. Tuy nhiên tình huống này lại hơi tréo nghoe một chút.


(0) Bình luận
Các bạn đã từng hưng phấn khi cầm Rengar max AP nhào vào đối thủ giống thế này chưa?