• Ham rẻ tậu 'trâu cày' và những hệ lụy đi kèm

    Cập nhật 31-07-2021 14:58:41

    Ham rẻ tậu 'trâu cày' và những hệ lụy đi kèm

    Người khai thác có thể thay thế hệ thống làm mát, cặp nhiệt điện và quạt để tối đa hóa sản lượng khai thác, làm mất hiệu lực bảo hành của card đồ họa...

Tin mới về