Vạn Thế

Vạn Thế

Cập nhật 07-04-2015 09:59:00

Thể loại: MMORPG
NPH: TTV Online
Vạn Thế là một webgame 2D thuộc thể loại MMORPG có đề tài võ hiệp được phát triển và vận hành bởi công ty DaHei. Trò chơi lấy quan niệm “tuyệt thế võ hiệp” làm chủ đạo, sở hữu nền đồ họa đẹp thông qua bộ engine tự nghiên cứu là Tempest 6.0, khai thác và kết hợp nét đẹp của 4 bộ tiểu thuyết kinh điển nhất của nhà văn Kim Dung.
Hình ảnh game
  Đánh giá
  Hình ảnh
  Âm thanh
  Gameplay
  Dịch vụ
  Sáng tạo
  Trung bình

  1

  Tin tức về
  vạn thế