Toy Odyssey

Toy Odyssey

Cập nhật 26-06-2017 16:52:30

Thể loại: Platform
NPH: Hiker Games
Toy Odyssey là game 2D hành động màn hình ngang do Việt Nam sản xuất và được hướng tới hoạt động trên nhiều platform như PC, Mobile và có thể cả console. Toy Odyssey có đồ họa bắt mắt và hướng đến mang lại những trải nghiệm, cảm xúc cổ điển của những thập niên 80 90.
Hình ảnh game
Đánh giá
Hình ảnh
Âm thanh
Gameplay
Dịch vụ
Sáng tạo
Trung bình

7.4

Tin tức về
Toy Odyssey