Kiếm Vương Chi Mộng

Kiếm Vương Chi Mộng

Cập nhật 08-06-2017 13:30:58

Thể loại: Game mobile
NPH: Funtap
Kiếm Vương là câu chuyện của Diệp Tử Phong - truyền nhân bí ẩn của Độc Cô Kiếm Ma - Độc Cô Cầu Bại. Được Kiếm Ma truyền thụ cho bí pháp Độc Cô Cửu Kiếm và Thanh kiếm thứ 4 Tử vi nhuyễn kiếm.
Hình ảnh game
  Đánh giá
  Hình ảnh
  Âm thanh
  Gameplay
  Dịch vụ
  Sáng tạo
  Trung bình

  0

  Tin tức về
  Kiếm Vương Chi Mộng