Hiker Games

Hiker Games

Cập nhật 21-03-2017 21:31:36

Giới thiệu

Hiker Games là một studio thuộc Emobi Games, được thành lập năm 2012 với 8 thành viên. Mục tiêu của HikerGames là tiếp bước giấc mơ còn dang dở của Emobi Games về những sản phẩm game thuyết phục được cộng đồng chơi game trên thế giới

Game của nhà phát hành
Toy Odyssey
Thể loại: Platform
 
ToyQuest
Thể loại: Platform
 
Tin tức về
Hiker Games