• Bitcoin chạm ngưỡng kỷ lục 5.000 USD

    Cập nhật 03-09-2017 00:34:47

    Bitcoin chạm ngưỡng kỷ lục 5.000 USD

    Liệu đây là kết quả của một cú \"pump and dump\" được chuẩn bị kỹ lưỡng, hay vẫn phản ánh đúng tình hình thị trường?

Tin mới về