• Chọn hệ phái nào khi Perfect World VNG ra mắt?

    Cập nhật 15-04-2020 11:20:43

    Chọn hệ phái nào khi Perfect World VNG ra mắt?

    Lục Địa Hoàn Mỹ mở ra 3 tầng thế giới hải – lục – không, dưới sự thống lĩnh của 3 chủng tộc: Nhân – Vũ – Yêu. Mỗi chủng tộc lại bao gồm 2 hệ phái,...

Tin mới về

Loading...
Loading...