Diablo II

Diablo II

Cập nhật 30-05-2017 10:36:15

Thể loại: ARPG
NPH: Đang cập nhật
Website:
Facebook:
Diablo II là game hành động nhập vai chặt chém được phát triển bởi Blizzard North.
Hình ảnh game
Đánh giá
Hình ảnh
Âm thanh
Gameplay
Dịch vụ
Sáng tạo
Trung bình

9.2

Tin tức về
diablo II