Đại Tướng Quân

Đại Tướng Quân

Cập nhật 12-11-2015 16:46:41

Thể loại: Thẻ bài thế hệ mới
NPH: VTC mobile
Đại Tướng Quân (tên gốc: Xích Bích - Tam Phân Thiên Hạ) là một sản phẩm của NPH nổi tiếng Perfect World. Cốt truyện của Đại Tướng Quân được lấy cảm hứng từ cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa ba thế lực Ngụy, Thục, Ngô vào cuối thời Đông Hán. Đế Vương bạc nhược, quan lại thối nát, hoạn quan đoạt quyền, chư hầu khắp nơi nổi dậy âm mưu tranh đoạt thiên hạ. Trong bối cảnh đấy, rất nhiều những anh hào đã được sinh ra và liên minh lại với nhau tạo thành những thế lực quân sự cát cứ khắp mọi nơi với những mưu tính khác nhau. Các thế lực mạnh nhất lúc bấy giờ là Tây Thục, Đông Ngô, Bắc Ngụy đã tạo thành một thế chân vạc phân chia Trung Quốc ra làm ba phần.
Hình ảnh game
Đánh giá
Hình ảnh
Âm thanh
Gameplay
Dịch vụ
Sáng tạo
Trung bình

0

Tin tức về
Đại Tướng Quân