Chiến Lữ Bố

Chiến Lữ Bố

Cập nhật 21-06-2017 16:22:58

Thể loại: Game mobile
NPH: VTC Game
Chiến Lữ Bố là game nhập vai 3D vượt ải đề tài Tam Quốc được mở cửa thử nghiệm vào ngày 03/05 tại Trung Quốc và sẽ do VTC Game phát hành ở Việt Nam vào 15/06.
Hình ảnh game
  Đánh giá
  Hình ảnh
  Âm thanh
  Gameplay
  Dịch vụ
  Sáng tạo
  Trung bình

  8.2

  Tin tức về
  Chiến Lữ Bố