Boom beach

Boom beach

Cập nhật 16-04-2016 08:03:04

Thể loại: Game mobile
NPH: Supercell
Boom Beach là sự kết hợp hoàn hảo giữa game phòng thủ kinh điển với phong cách xây dựng thành trì vũ khí kiểu chiến tranh thế giới, có vô số những lựa chọn dành cho bạn về vũ khí, xây dựng cũng như hệ thống những nhiệm vụ. vừa là một game để thể hiện tài phát triển, xây dưng đất nước của bạn, và là một game thể hiện tài cầm quân của bạn nữa đó, xây dựng thành chòi, làm kinh tế, mua quân, vũ khí, nâng cấp, đi chiếm đánh các lang khác trên những hòn đảo
Hình ảnh game
Đánh giá
Hình ảnh
Âm thanh
Gameplay
Dịch vụ
Sáng tạo
Trung bình

10

Tin tức về
Boom Beach