3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới

Phụng Sồ |

Phiên bản mới 3Q Củ Hành 3D đã chính thức ra mắt vào hôm qua 17/09. Dự kiến đợt thử nghiệm có reset nhân vật sẽ kết thúc vào 14/10. Dưới đây là những thay đổi về tướng và item có trong phiên bản này.

* Lưu ý: đây chỉ là những thay đổi trong phiên bản thử nghiệm. Phiên bản chính thức ra mắt có thể sẽ có những thay đổi khác bài viết này.

ITEMS

Item mới

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 1
Thị Huyết*Ma Thiên Luân (4975)

- Item mới ghép từ Cuồng Nhiệt*Yêu Ma Trảo , Tích Trượng và Sách ghép

+ Yêu cầu

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 2
Cuồng Nhiệt*Yêu Ma Trảo (1900)

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 3
Tích Trượng (1675)

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 4
Sách ghép (1400)

+ Cung cấp:

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 5

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 6
Mãnh Liệt*Tật Phong Ngoa (2850)

- Item mới ghép từ Tật Phong Ngoa và Sách ghép

+ Yêu cầu

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 7
Tật Phong Ngoa (1000)

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 8
Sách ghép (1500)

+ Cung cấp

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 9

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 10
Dung Hợp*Thủy Tinh Ngoa (3000)

- Item mới ghép từ Thủy Tinh Ngoa và Sách ghép

+ Yêu cầu

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 11
Thủy Tinh Ngoa (1500)

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 12
Sách ghép (1500)

+ Cung cấp

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 13

Thay đổi item

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 14
Thiên Huy Thạch

- Giá mua 550->500

- Nguồn năng lượng: Tăng điểm tấn công 2->3

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 15
Mãnh Kích*Long Ảnh Đao (Lạc Đao Thức) (5540)

- Lạc đao thức: Mỗi 3 lần tấn công, lần tấn công kế gây choáng 0.01 giây và kèm 160 điểm sát thương

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 16
Lôi Quang*Phá Thiên Lôi Chùy (5500)

- Tăng điểm tấn công 35->45

- Tăng tốc độ tấn công 70%->80%

- Lôi động cửu thiên: Tấn công có 35% xác suất thi triển Lôi Động Cửu Thiên, phóng 3 Thiểm Điện vào mục tiêu gây 160 + HP tối đa mục tiêu 5% sát thương Thiểm Điện, tối đa gây 325 sát thương

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 17
Chước Viêm*Uyên Ương Kim Việt (5150)

- Tăng điểm phòng thủ 8->5

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 18
Chước Viêm* Uyên Ương Kim Việt Lv.3 (14150)

- Tăng điểm phòng thủ 12->9

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 19
Long Phụng Song Kiếm (3900)

- Tăng 80 điểm tấn công

- Tăng điểm sức mạnh 10->30

- Tăng điểm nhanh nhẹn 10->30

- Hành Vân Lưu Thủy: kỹ năng chủ động của Ẩn Hình*Băng Thiền Đao

* Lưu ý: xác nhận thay đổi này là lỗi dịch thuật. Trang bị khi mua sở hữu chỉ số như bản cũ

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 20
Phệ Huyết*Khấp Huyết Cự Thương (5950)

- Tăng hiệu quả hút máu 100%->150%

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 21
Cực Đông*Bá Long Thương (6200)

- Sương Đông: Khiến mục tiêu giảm tốc độ tấn công 20%->30%

- Băng Sương Pháp Thuật: Khiến mục tiêu giảm tốc độ di chuyển 15%->25%

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 22

Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp (5500)

- Giá mua 5800->5500

- Giảm điểm phòng thủ 10->7

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 23
Thủ Hộ*Vô Song Chiến Giáp Lv.3 (14500)

- Giá mua 14800->14500

- Tăng điểm phòng thủ 22->17

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 24
Chư Hầu Quan Ấn (3600)

- Mỗi lần thăng cấp tăng điểm HP 75->40

- Mỗi lần thăng cấp tăng điểm MP 50->25

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 25
Vô Song Quang Thuẫn (4425)

- Vô Song Hộ Thuẫn: tăng điểm phòng thủ 8->5 và tăng tốc độ di chuyển 20%->10%

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 26
Tà Lực*Tất Hắc Nha (1900)

- Tà Ác Lực: tăng điểm tấn công 50->40 và tăng điểm HP 300->250

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 27
Trị Liệu*Huyết Phách Ngọc Thạch (4625)

- Giá mua 4700->4625

- Tăng điểm hồi HP/giây 4->6 Tăng điểm phòng thủ 5->0

- Thần Hựu: tổn thất Vàng giảm 40%->0% và thời gian hồi sinh giảm 20%->0%

*Lưu ý: thay đổi này có thể là lỗi dịch thuật

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 28
Xung Kích*Hồng Viêm Trượng (3225)

- MP tiêu hao 142->155

- Mua Hồng Viêm Trượng Quyển thăng cấp, có thể thăng cấp 4->2 lần

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 29
Xung Kích*Hồng Viêm Trượng Lv. 3 (6675)

- Giá mua 8250->6675

- Hồng Viêm Xung Kích: Gây điểm sát thương 800->750 và choáng 1.5->1 giây cho mục tiêu

- MP tiêu hao 142->225

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 30
Yêu Pháp*Tế Linh Trượng (5175)

- MP tiêu hao 75->100

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 31
Kháng Ma*Phú Ma Phi Kiên Lv. 3 (4000)

- Tăng kháng pháp thuật 24%->21%

- Tăng điểm hồi phục HP/giây 8->5

Kháng Ma Thuẫn: Chống đỡ sát thương ma pháp 225->180

Bạn nên đọc:
3Q Củ Hành 3D: Bóc trần hệ thống kỹ năng bá đạo trong IMBA
Tôn Quyền có thể gọi ra đến 12 thần binh, Tuân Úc triệu hồi được Nhện Ma khổng lồ… những kỹ năng tướng độc đáo trong 3Q Củ Hành sẽ ngày càng trở nên...
3Q Củ Hành: Tân Hiến Anh nhỏ mà có võ, bạn đã thử chưa?
Vừa ra mắt vào ngày 20/3 nhưng vị nữ tướng 3Q*Tân Hiến Anh của tựa game 3Q Củ Hành được rất nhiều sự yêu mến của game thủ, hứa hẹn là một trong những vị...

TƯỚNG MỚI

Lữ Linh Khởi

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 32

Nhóm tướng: Nhanh nhẹn

Level 1/25

HP: 507/1515

MP: 208/1066

Tấn công: 51/226

Phòng thủ: 5/19

Di chuyển: 305

Sức mạnh: 21/103

Nhanh nhẹn: 27/126

Trí lực: 16/82

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 33

Kỹ năng

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 34
Mưa Hoa

Tấn công thường 2 lần vào kẻ địch chỉ định

Có hiệu lực với miễn dịch pháp thuật

- Khoảng cách thi triển: 475

- MP tiêu hao: 30 điểm

- Còn chờ: 6/5/4/3 giây

- Lần 2 gây sát thương: 50/80/110/140 + 25%/30%/35%/40% tấn công

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 35
Lưu Quang Phi Ảnh

Đột kích đến điểm mục tiêu, gây sát thương lên kẻ địch dọc đường

- Khoảng cách thi triển: toàn bản đồ

- MP tiêu hao: 65/75/85/95 điểm

- Còn chờ: 9 giây

- Gây sát thương: 70/140/210/280

- Khoảng cách dịch chuyển tức thời xa nhất: 700/800/900/1000

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 36
Lưu Ly Thiểm (bị động)

Bị tấn công có xác suất không bị sát thương, tốc độ di chuyển tăng 20%, duy trì 3 giây

- Tỷ lệ: 7%/12%/17%/22%

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 37
Huyết Mạch*Chiến Quỷ

Vào trạng thái Chiến Quỷ, nhận kỹ năng mới, tăng 100 cự ly tấn công, mỗi giây tấn công 1 lần, tốc đánh vượt quá sẽ được chuyển thành tấn công

Cứ vượt quá 1% tốc đánh chuyển thành 1.4 tấn công

- Còn chờ: 7/5/3/1 giây

Sau khi kích hoạt có kỹ năng mới

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 38
Phách Tinh Trảm Nguyệt

Có hiệu lực với miễn dịch pháp thuật

Tấn công thường lần sau gây sát thương và choáng 1.5 giây lên kẻ địch chỉ định, kẻ địch xung quanh mục tiêu cũng chịu sát thương

- Khoảng cách thi triển: 375

- MP tiêu hao: 45 điểm

- Còn chờ: 8/7/6/5 giây

- Gây sát thương: 20/60/100/140

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 39
Bình Minh

Có hiệu lực với miễn dịch pháp thuật

Múa kiếm gây sát thương cho đơn vị xung quanh, duy trì 1.2 giây

- MP tiêu hao: 65/75/85/95 điểm

- Còn chờ: 9 giây

- Gây sát thương: 120/160/200/240 + Tấn công x60%/80%/100%/120%

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 40
Chiến Hồn Nộ

Khi bị tấn công có 17% xác suất nhận được Chiến Quỷ Thuẫn, giảm 30% tất cả sát thương phải chịu và phản lại sát thương, duy trì 1.75 giây

- Phản đòn sát thương: 50/80/110/140

3Q Củ Hành 3D: Chi tiết tướng mới và item mới - ảnh 41
Huyết Mạch*Hồng Nhan

Về hình thái hồng nhan, kỹ năng đổi thành kỹ năng hồng nhan và hồi phục tốc đánh, tấn công

- Thời gian chờ: 6/5/4/2 giây

Nhận xét

Với chỉnh sửa quan trọng về mặt item là giảm cấp Xung Kích*Hồng Viêm Trượng từ Lv. 5 xuống Lv. 3 và giảm sát thương không đáng kể, đây chắc chắn sẽ là một core item dành cho hầu hết các tướng Pháp công trong thời gian tới.

Về tướng mới, Lữ Linh Khởi có tính cơ động và khả năng áp sát đối phương nhanh chóng nhờ Lưu Quang Phi Ảnh đồng thời có khả năng sống sót tốt hơn nhờ Lưu Ly Thiểm bỏ qua sát thương. Tuy nhiên, combo của Lữ Linh Khởi đòi hòi người chơi phải thao tác và sử dụng skill nhiều lần (toggle qua lại như Đấu Thần Chiến Ma của Trương Liêu nhưng phức tạp hơn).

Với bộ skill thuần vật lý, Lữ Linh Khởi sẽ không hề ngao ngán các tướng chống phép hay bật Ngự. Tuy nhiên, thời gian chờ của Lưu Quang Phi Ảnh lên tới 9 giây nên sẽ không dễ để tướng này truy đuổi tướng địch nếu không thể hạ sát sau combo đầu tiên cũng như chạy trốn nếu thất thế.

GameN sẽ có bài hướng dẫn chi tiết về tướng mới này trong các bài viết sau, mời các bạn đón đọc.

 Bình luận của bạn !

Tin cùng chuyên mục

TIN MỚI